project icon School Empower

Aplikacja dla tzw. szkół kreatywnych. Stworzyliśmy szablon aplikacji, z którego można łatwo generować aplikacje dla różnych szkół. 


objective Cel

Celem było stworzenie szablonu aplikacji dla tzw. szkół kreatywnych poświęconych np. lekcjom tańca, muzyki, języków. Pojęcie szablonu jest tutaj rozumiane jako narzędzie, które pozwala na intuicyjne i proste generowanie aplikacji dla różnych szkół. Przykładowo każda szkoła ma własny wygląd. Aplikacja współpracuje z istniejącym systemem firmy Schoolempower: 

key Używane mechanizmy

  • Aplikacje natywne na iOS oraz Android

  • Użycie mechanizmów budowania wariantowego na Android (dzięki temu łatwo można wygenerować aplikacje dla nowych szkół) https://developer.android.com/studio/build/build-variants.html

  • Użycie mechanizmu makr na iOS  (dzięki temu łatwo można wygenerować aplikacje dla nowych szkół) 

 

getapp Pobierz aplikację 

Aplikacja została stworzona tak, aby łatwo generować aplikacje dla różnych szkół. Poniżej lista kilku szkół, dla których wygenerowano aplikacje:

AppStore:

 
i Google play:

projects Więcej projektów