project icon Algorytmy pulmonologiczne

Algorytmy Pulmonologiczne to aplikacja dostępna na dedykowanej stronie www oraz dostarczana lekarzom na płycie CD.


 

Algorytmy Pulmonologiczne to aplikacja dostępna na dedykowanej stronie www oraz dostarczana lekarzom na płycie CD.

 

Zawiera 18 zestawów specjalnie stworzonych i dopasowanych pod różne powikłania układu płucnego pytań służących przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z chorym oraz dopasowaniu metody leczenia.

projects Więcej projektów