project icon Kalkulatory kardiologiczne

Aplikacja ułatwia lekarzom pracę z osobami cierpiącymi na choroby układy sercowo-naczyniowego.


 

Kalkulatory kardiologiczne to narzędzie, które stworzono w celu edukacji lekarzy w zakresie chorób sercowo-naczyniowych. Oprogramowanie zawiera materiały edukacyjne dotyczące pacjentów z: zawałem serca bez uniesienia oraz z uniesieniem odcinka ST, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

W celach dydaktycznych aplikacja pozwala na wprowadzanie danych klinicznych i wyników badań biochemicznych przykładowych pacjentów, na podstawie których udzielane są wskazówki edukacyjne odnośnie do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Narzędzia dostępne w oprogramowaniu mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i obejmują informacje zgodne ze standardami postępowania. Aplikacja nie jest wyrobem medycznym, a w szczególności nie służy diagnozowaniu, zapobieganiu, monitorowaniu, leczeniu ani łagodzeniu objawów przebiegu choroby.

getapp Pobierz aplikację

projects Więcej projektów