project icon SAS Forum Polska

SAS Forum to aplikacja dla uczestników konferencji SAS w Polsce.


objective Cel

SAS Forum to aplikacja dla uczestników konferencji SAS w Polsce. Dzięki tej aplikacji firma SAS dała uczestnikom narzędzie pozwalające na łatwe zorientowanie się w agendzie, z drugiej zaś strony pozyskała dane analityczne, które pozwolą jej ulepszyć kolejne konferencje. SAS Forum udostępnia informacje w następującym zakresie:  temat konferencji, czas jej rozpoczęcia i trwania, sala, w której konferencja się odbywa, punkty jej przebiegu, a także informacje o prowadzącym. Odbiorcy mogą korzystać z informacji zarówno w trakcie, jak i po konferencji.

solution Wykonanie

Aplikacja została wykonana natywnie na system Android oraz iOS. 

key Zaimplementowane mechanizmy

    •    tryb Offline 
    •    prezentacje równoległe
    •    natychmiastowy feedback
    •    multiplatform  
    •    łatwa rejestracja
    •    oceny prezentacji
    •    interaktywna mapa
    •    statystyki

projects Więcej projektów