project icon Atapp

Aplikacja jest wykorzystywana w przez osoby korzystające z transportu publicznego Atap na prowincji Pordenone do pokazywania optymalnego połączenia komunikacją miejską. 


result O aplikacji

Aplikacja jest wykorzystywana w przez pasażerów transportu publicznego Atap na prowincji Pordenone.
ATAPP pozwala na:

  • Wybór optymalnego połączenia komunikacyjnego pomiędzy dwoma punktami

  • Określenie pozycji GPS pasażera i zasugerowanie mu najlepszej możliwej trasy

  • Zapamiętanie jako "ulubionych" miejsc, które interesują użytkownika

  • Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie lub na liście zawierającej przystanki

  • Pobieranie harmonogramów przejazdów w czasie rzeczywistym

  • Wysyłanie notyfikacji do wszystkich podróżnych

  • Odnajdywanie najbliższego punktu sprzedaży biletów na mapie

key Zaimplementowane mechanizmy

  • wyliczanie optymalnej trasy korzystającej z transportu publicznego pomiędzy 2 punktami

  • wyliczanie optymalnej trasy do punktu docelowego na podstawie aktualnej pozycji GPS

getapp Pobierz aplikację

projects Więcej projektów